Явне комуналне подприємство основане же би обезпечело трайне окончованє комуналних дїялносцох и порядного задоволєня потреба хасновательох услугох, а окреме: продукция и випорученє комуналних продуктох и даванє комуналних услугох, хтори представяю нєзаменлїви условия за живот и роботу гражданох и других субєктох на подручу териториї општини Кула пре розвой и унапредзенє окончованя дїялносцох од общого интересу пре чийо є окончованє и основане; здобуванє добитку и витворйованє других зоз законом утвердзених интересох, на способ хтори утвердзени зоз сновательним актом, а у складзе зоз Одлуку о окончованю комуналних дїянлосцох и то:

· зберанє, пречисцованє и дистрибуция води

· одстраньованє одпадних водох

· управянє з комуналнима одпадом

· отримованє и ушорйованє желєних поверхносцох

· защита и отримованє комуналних обєктох

· отримованє гиґиєни на явних поверхносцох

· управянє з пияцами, теметовами и окончованє услугох хованя


Ту можеце превжац: 
СТАТУТ ЯВНОГО КОМУНАЛНОГО ПОДПРИЄМСТВА „РУСКОМˮ РУСКИ КЕРЕСТУР

ПИБ: 108017010

Матичне число: 20916575

Шифра дїялносци: 3600