Руском матични број 20916575
Адреса: Маршала Тита 59
Руски Крстур

Директор и администрација:
тел/фах: 025/703-185

Благајна:
025/705-330

Благајна: jkpruskom.blagajna@gmail.com

Емаил: jkpruskom@gmail.com

Радно време ЈКП: понедељак – петак 07 – 15
Радно време благајне: понедељак – петак 07 – 14
Радно време депоније: понедељак – субота 12 – 16.


Самостална радна јединица Крушчић

Телефон: 025/5-706-026
Владимира Назора 19
25225 Крушчић