Бесплатна телефонска линија за пријем рекламације потрошача

0800/112-114

Особа задужена за пријем рекламација – Весна Тиркајла