Постављена је чесма у центру Крустура

Базен је очишћен, сезона купања је почела
10. јула 2023.
Радно време сметлишта
15. новембра 2023.